Agam Islam

Alhamdulillah Wa Syukurillah – Tulisan Arab dan Artinya

Alhamdulillah wa syukurillah merupakan salah satu lafadz atau kalimat yang sering diucapkan oleh umat Islam (muslim) dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat alhamdulillah wa syukurillah sering...
Mas Pur
1 min read